Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Chà Cang

Mới 2 - Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcschacang@edu.viettel.vn